Klauzula informacyjna

DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest FOCUS Szkoła Agata Lisicka, z siedzibą w: Izabelin C, ul.Matejki 34, NIP: 123-093-82-36
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej między FOCUS Szkoła Agata Lisicka umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz TWOJA ZGODA( zgoda jest dobrowolna).
 3. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w FOCUS Szkoła Agata Lisicka i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
 5. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail. Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas
  z umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 6. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe przekazane na piśmie lub ustnie). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na szczególne potrzeby lub bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego potrzeb edukacyjnych lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Poza tymi sytuacjami dane o szczególnych potrzebach edukacyjnych lub stanie zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby powiadomione – nauczyciele są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą:
  a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach, odwołanych zajęciach, zmianach terminów itp).
  b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty
  i poprawy jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych
  c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas
  d) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, kolonie językowe;
  e) w celu organizacji egzaminów certyfikacyjnych.
 8. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwa z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiecie Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
 9. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych sług.
 10. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych.
 11. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 13. Ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.
 14. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.