Kurs predyspozycji językowych

kurs predyspozycji językowych

Kurs pomaga w przygotowaniu się do egzaminów do klas dwujęzycznych lub do klas wstępnych (tzw. „0”) LO

W wyniku reformy w  miejsce dwujęzycznych mają zostać wprowadzone klasy językowe:

– do klas VII i VIII szkoły podstawowej

– klas wstępnych (tzw. „0”)  liceum (klasy „0” to klasy, w których jest ok 13/18 godzin języka obcego od podstaw, oprócz tego uczniowie mają jeszcze polski i matematykę, od klasy I, normalny 4-letni tok nauki w LO) Taką ofertę mają: Liceum im. Goethego (j. niemiecki), Liceum im. Cervantesa (j. hiszpański), Liceum im. Sempołowskiej (j. francuski), Liceum im. Żmichowskiej (j. francuski).

Uczniowie mają być rekrutowani do nich m.in. na podstawie testu predyspozycji językowych.

Zapraszamy do udziału w naszych Kursach Predyspozycji Językowych.

  • Przeprowadzamy szczegółową diagnozę deficytów predyspozycji językowych. Pozwala to na dostosowanie programu kursu do indywidualnych i rzeczywistych potrzeb uczestnika.
  • Przerabiamy na zajęciach zagadnienia odzwierciedlające typy zadań egzaminacyjnych. Ćwiczenia przygotowywane są przez naszych lektorów na podstawie ukazujących się wytycznych i materiałów edukacyjnych.
  • Zajęcia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie, co wydatnie wzmacnia i przyspiesza proces nauczania. Daje czas potrzebny na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości słuchaczy i odpowiedzi na pojawiające się pytania.

 

Czym jest test predyspozycji językowych?

Test predyspozycji językowych nie jest typowym sprawdzianem, jaki znamy ze szkoły. Nie sprawdza też wiedzy z żadnego, konkretnego języka obcego.

Test ten składa się z dwóch części:

  1. Jednej, opartej na założeniu, że gotowość do nauki języka obcego wiąże się z jak najlepszym opanowaniem języka ojczystego. Stąd zadania badające bogactwo słownictwa, znajomość  związków frazeologicznych, praktyczną umiejętność stosowania  skomplikowanych reguł gramatycznych, trudnych odmian, wyczucie językowe i stylistyczne wynikające ze znajomości norm poprawnej polszczyzny.
  2. Drugiej, opartej na założeniu, że na talent językowy w większej mierze składają się uzdolnienia matematyczne (logiczne) niż humanistyczne. Stąd zadania oparte na języku fikcyjnym, lub 'egzotycznym’, sprawdzające umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków i identyfikowania reguł językowych oraz dostrzegania analogii w języku jako systemie znaków.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.