21 lipca, 2015  05.2015 | Julia zdała maturę z języka angielskie ...

Julia zdała maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym: ustna: 100%, pisemna  96%