Wykorzystujemy Metodę Komunikatywną.

To obecnie najpopularniejsza i najefektywniejsza metoda nauczania języków obcych. Metoda Komunikatywna skupia się na potrzebach słuchaczy. Na związku między językiem uczonym w klasie, a językiem używanym poza nią. Głównym celem metody jest rozwijanie komunikacji.

Nasze zajęcia często przyjmują formę:

  • pracy w parach lub grupach;
  • zachecania uczestników do interakcji – negocjacji i kooperacji
  • przydzielania zadań stymulujacych płynność mówienia
  • odgrywania ról
  • ćwiczeń rozwijajacych funkcje językowe
  • zachęcania do wyrażenia wartości, opinii, poglądów.

Ucząc, nie zapominamy o rozwijaniu  wszystkich 4 sprawności (Mówieniu, Słuchaniu, Pisaniu oraz Czytaniu), bez których nie można mówić o pełnej i efektywnej komunikacji  i pełnym sukcesie w uczeniu się języka.