8 sierpnia, 2019  05.2017 | Michał zdał maturę z j. niem. na pozio ...

Michał zdał maturę z j. niem. na poziomie podst 96%