Zapisy - wybierz grupę wiekową

Język hiszpański dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Poziom od początkującego (A1) do średniozaawansowanego (B2).

Przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych z języka hiszpańskiego oraz do matury.

Materiał dostosowany do wymogów ucznia, np. nacisk położony na konwersację i umiejętność posługiwania się językiem obcym w codziennych czynnościach lub nacisk położony na gramatykę i problemy z nią związane.

Przygotowujemy do międzynarodowych egzaminów DELE – Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Dyplom z Języka Hiszpańskiego jako Języka Obcego).

Dyplom DELE jest wymagany przez uczelnie i korporacje prowadzące działalność w Hiszpanii.

DELE są uznawane przez wiele krajów europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii , we Włoszech. W Polsce dyplomy DELE ( Intermedio i Superior) honorowane są przez Urząd Służby Cywilnej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP przy kwalifikacji kandydatów na urzędników państwowych.

Jest 6 poziomów egzaminu DELE:

  • Dyplom z języka hiszpańskiego (Diploma de Espanol) poziom A1
  • Dyplom z języka hiszpańskiego (Diploma de Espanol) poziom A2
  • Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial / poziom początkujacy)
  • Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio / poziom średniozaawansowany)
  • Dyplom z języka hiszpańskiego (Diploma de Espanol) poziom C1
  • Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior / poziom zaawansowany)

Certyfikat DELE zachowuje ważność bezterminowo.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z Warszawy oraz okolicznych miejscowości: Hornówka, Lipówki, Lasek, Klaudyna, Janowa, Koczarg Starych, Ożarowa Mazowieckiego oraz Łomianek.